top of page

מדיניות פרטיות


1.    כללי
1.1.  אנו מכבדים את זכות הפרטיות של הגולשים באתר ומבקשים לפרוש בפניכם את האופן בו יעשה שימוש במידע שנאסף באתר ו/או ימסר על ידי המשתמשים באתר (להלן: "המידע").

1.2.  תשומת ליבכם כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתקנון האתר, כך שהנכם מתבקשים לקרוא גם את תקנון האתר וההוראות המפורטות בו, ולפעול לפיהן.

1.3.  מדיניות הפרטיות צפויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים המתחוללים בתחומים הנוגעים להיקפה של הזכות לפרטיות ושינויי הטכנולוגיה. מדיניות הפרטיות המעודכנת היא זו שתחול על כל שימוש, ולכן נבקשכם לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.4.  האתר הוא בבעלותה של של "טלבישי",  ע.מ 037573789  וככל שלא צוין במפורש אחרת, לה או לכל חברה קשורה או מסונפת אליה או לנותני שירותים מטעמה תהיה הזכות להשתמש במידע שייאסף במסגרת פעילותך באתר.
 

2.    מידע שייאסף במהלך השימוש באתר
2.1.  בעת השימוש באתר נוצר מידע על הרגלי הגלישה שלך, דפים בהם צפית, מוצרים אותם ביקשת לרכוש ו/או רכשת, מידע אותו קראת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המיקום ממנו ניגשת לאתר, המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכו'. החברה תהיה רשאית לשמור מידע זה ברשותה.

2.2.  חלק מהשירותים באתר מחייבים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ושם משפחה, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, דואר האלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי וכו'. לא חלה עליך שום חובה שבדין למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מבלי למסור את המידע, לא תוכל לעשות שימוש במלוא האפשרויות באתר ו/או להיכנס לאזורים הדורשים הרשמה.
 

3.    השימוש במידע
3.1.  המידע שייאסף כאמור לעיל יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות להלן.

3.2.  השימוש במידע שייאסף בשימוש רגיל באתר ייעשה למטרות הבאות:

3.2.1.    כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באופן מותאם ו/או אישי;

3.2.2.    כדי לקבל גישה לשירותים שונים באתר ו/או למבצעים ו/או פעילויות;  

3.2.3.    לצורך רכישת מוצרים באתר;

3.2.4.    על מנת לשפר או לשנות את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים בו;

3.2.5.    לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, או מי מטעמה;

3.2.6.    לצורך הצגת פרסומות מותאמות אישית;

3.2.7.    למטרות שיווקיות וסטטיסטיות;

3.2.8.    לשם יצירת קשר עם המשתמש;

3.2.9.    לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת;

3.2.10. לצורך התאמה אישית של האתר למשתמש;

3.2.11. לצורך תפעול שוטף של האתר.

3.3.  השימוש במידע שיימסר במהלך הרשמה לאתר ייעשה למטרות הבאות:

3.3.1.    למטרות המפורטות בסעיף ‏3.1 לעיל;

3.3.2.    לצורך ניהול מועדון לקוחות;

3.3.3.    לצורך הצעת מבצעים והזמנות להשתתף בפעילויות.

3.4.  בכפוף להסכמה לקבל דיוור ישיר, תהא לחברה הזכות לשלוח לך מידע אודות מוצרים ו/או מבצעים ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי. הנך רשאי לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחיצה על כפתור הסרה אשר יופיע בהודעה.
 

  4.    כלי איסוף וניתוח מידע

4.1.  האתר משתמש בקבצי קוד המשמשים לאימות ואגירת מידע (להלן: "עוגיות" ו/או "cookie").

4.2.  העוגיות מכילות מידע על הרגלי הגלישה שלך באתר וחלקן נשארות על המחשב שלך גם לאחר סיום הגלישה באתר.

4.3.  במידה ואין ברצונך לקבל עוגיות, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך למצב המנטרל קבלת עוגיות.

4.4.  האתר עושה שימוש בכלי לניתוח מידע של חברת Google בשם גוגל אנליטקס. כלי זה מנתח את הרגלי הגלישה של גולשים באתר לפי פרמטרים סטטיסטיים שונים. במסגרת מתן שירותי ניתוח המידע יועבר מידע אודות שימושך באתר לשרתי חברת Google. האופן בו תעשה גוגל שימוש במידע מפורט בקישור הבא 


5.     מסירת מידע לצד שלישי

5.1.  החברה לא תעביר מידע לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

5.1.1.    על-פי דרישת כל דין;

5.1.2.    בהסכמת המשתמש;

5.1.3.    כמפורט במדיניות פרטיות זו;

5.1.4.    לצורך העברתו לנתוני שירותים של החברה, הלוקחים חלק בפעילותה השוטפת;

5.1.5.    כאשר המידע אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשמש.

5.2.  לחברה תהיה זכות להעביר ו/או להמחות לצדדים שלישים מידע במסגרת מכירה ו/או העברת זכויות בכפוף לכך זכויות המשתמש לא יפגעו.


6.    אבטחת מידע
6.1.  החברה נוקטת אמצעי זהירות סבירים כמקובל בכדי לשמור על סודיות הנתונים שימסרו על ידי המשתמשים.

6.2.  סליקת כרטיסי אשראי נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, בהתאם לתקנים המקובלים.

6.3.  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכח עליון ו/או הנובעים ממעשה או מחדל של המשתמש.
 

7.    יצירת קשר בנושא פרטיות
7.1.  הנך זכאי לעיין במידע המוחזק עליך במאגר המידע ואם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לבקש לתקן את המידע או למוחקו.

7.2.  בכל בקשה הנך מוזמן לפנות באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון 054-2105022 בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 16:00.

bottom of page