top of page

eGift Card | כרטיס מתנה

₪100

שוברי מתנה לתת באהבה למישהי אהובה
אתם.ן לא יכולים לטעות עם כרטיס מתנה.
בחרו סכום וכיתבו הודעה אישית כדי להפוך את המתנה הזו אישית.
...
שוברי מתנה לתת באהבה למישהי אהובה אתם.ן לא יכולים לטעות עם כרטיס מתנה. בחרו סכום וכיתבו הודעה אישית כדי להפוך את המתנה הזו אישית.

₪100
₪150
₪200
₪300
₪400
₪500
₪1,000
סכום אחר
bottom of page